พระราชกรณียกิจ นิมิตมิ่งมงคง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”