Previous slide
Next slide
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมถ์"

Previous slide
Next slide

นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์"

นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิภาวรรณ พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

© โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมถ์"
272 หมู่ 2 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46250
Email: nakhupat@hotmail.co.th Phone: 043-126939