นางมยุรี วงศ์ษร

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางหฤทัย รังรส

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศกลรัตน์ ภูยอดผา

อัตราจ้าง