หน้าหลัก

ข่าวประสาสัมพันธ์

113853378517 พฤษภาคม 2559 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานการเงินการบัญชี
113853378516 พฤษภาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานการเงินการบัญชี
113853378510 พฤษภาคม 2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินการบัญชี
113853378528 มีนาคม 2559 ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ
113853378527 มีนาคม 2559 ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2559
113853378527 มีนาคม 2559 ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 1/2559
113853378525 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อสอบเข้าเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 1/2559
113853378525 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อสอบเข้าเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2559
113853378516มีนาคม 2559  ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ภาพกิจกรรม

CAMERA

ประดู่เกมส์ ปีการศึกษา 2559
ประธานในพิธีเปิดนายปริญญา  จุฑาสงฆ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที

วันที่  4-6 ตุลาคม 2559
ณ  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_2364 (Small)
โครงการเสริมคุณภาพ จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต รุ่น ๓) “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน”
ประธานในพิธี นายปริญญา จุฑาสงฆ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ณ  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”  ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_0985 (Small)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประธานในพิธี รักษาการรองผู้อำนวยการสมพจน์  ตรัสศรี
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_0658 (Small)
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนสหวิทยาเขตพลังผึ้ง
ณ  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
วันที่ 22  สิงหาคม  2559  ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_0283 (Small)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
ประธานในพิธี นายชูชัย  ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
ณ  หอประชุมเสรีไทย โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_9813 (Small)
รณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหา
ณ  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 5 สิงหาคม 2559  ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_9315 (Small)
ร่วมงานเย็นศิระเพราะพระบริบาล
ณ  สยามพารากอน  กรุงเทพมหานคร
วันที่  31  กรกฎาคม 2559  ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_8741 (Small)
วันกวีเอกของโลกและวันภาษาไทย
ประธานในพิธี  รองผู้อำนวยการพรชัย  ศิลาแยง
ณ  หอประชุมเสรีไทย  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_9143_Snapseed (Small)
ขอขอบคุณปลัดซึ่ม มอบ โต๊ะคอมพิวเตอร์ 8 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง
29  กรกฎาคม 2559
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”


13782251_1068836993197687_5271430512941224074_n
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี 2559
วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
ณ  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  ดูภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

comments

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" เลขที่ 272 หมู่ 2 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร. 043-126939 E-mail : nakhupat@hotmail.co.th
Frontier Theme