หน้าหลัก

ข่าวประสาสัมพันธ์

113853378517 พฤษภาคม 2559 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานการเงินการบัญชีnew67
113853378516 พฤษภาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานการเงินการบัญชี
113853378510 พฤษภาคม 2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินการบัญชี
113853378528 มีนาคม 2559 ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศ
113853378527 มีนาคม 2559 ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2559
113853378527 มีนาคม 2559 ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 1/2559
113853378525 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อสอบเข้าเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 1/2559
113853378525 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อสอบเข้าเรียนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2559
113853378516มีนาคม 2559  ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ภาพกิจกรรม

IMG_7404_Snapseed (Small)
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ประธานในพิธี นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ณ  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_7270_Snapseed (Small)
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
ณ  หอประชุมเสรีไท โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน  2559  ดูภาพเพิ่มเติม


13419244_1135918606480374_6051363192760267427_n (Small)

กิจกรรม Big Cleaning Day
ณ  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”  วันที่ 18  มิถุนายน 2559  ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_5980 (Small)
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”  ดูภาพเพิ่มเติม


IMG_0580 (Small)
นายชูชัย  ประทุมขันธ์ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557
วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม


IMG_0459 (Small)
งานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้านาคูพัฒน์ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” วันที่ 15 เมษายน 2559
ยอดบริจาค 1,261,305.75 บาท  ดูภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

comments

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" เลขที่ 272 หมู่ 2 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร. 043-126939 E-mail : nakhupat@hotmail.co.th
Frontier Theme